• PDF

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Sulmierzyca


Kierownika: Aneta Włódarczyk

Zastępca Kierownika ds. Medycznych: Marzanna Bartosiewicz


Dane teleadresowe:

ul. Słoneczna 6

98-338 Sulmierzyce

tel. (44) 684 60 36