Dzisiaj jest
Poniedziałek
2 maja 2016
Imieniny obchodzą
Anatol, Atanazy, Afanazy, Longin, Longina, Walenty, Walter, Witomir, Zygmunt
Do końca roku zostało
244 dni

Urząd Gminy w Sulmierzycach

 • PDF
 • Drukuj
 • czwartek, 28 kwietnia 2016 13:13

WYPŁATA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, iż w dniach 28 i 29 kwietnia 2016 r. w kasie Banku Spółdzielczego w Sulmierzycach odbędzie się wypłata gotówkowa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej. W związku z powyższym osoby, które składając wniosek wybrały zwrot w gotówce proszone są o odebranie przyznanej kwoty w wyznaczonym terminie.

Wypłaty na konta bankowe będą realizowane w dniu 28 kwietnia.

 • PDF
 • Drukuj
 • środa, 27 kwietnia 2016 13:30

WYKORZYSTANIE ENERGII EKOLOGICZNEJ - ANKIETY

Ankieterki, które zostały wysłane w teren gminy Sulmierzyce zbierają informacje od mieszkańców zainteresowanych udziałem w planowanym projekcie z zakresu energii (OZE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Gmina będzie miała możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów montażu:

 • kolektorów słonecznych na budynkach indywidualnych osób fizycznych,
 • pieców opalanych ekologicznymi paliwami (olejem, gazem, pelletem).

Warunki uczestnictwa:

 • złożenie w wyznaczonym terminie wypełnionej ankiety. Osoby, które we wcześniejszym okresie wypełniały ankietę, dotyczącą kolektorów słonecznych nie muszą wypełniać jej ponownie, proszone są tylko o potwierdzenie czy nadal są zainteresowane montażem instalacji;
 • w naborze mogą uczestniczyć:

1) osoby fizyczne, będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, gdzie ciepłą wodę wykorzystuje się wyłącznie do celów socjalno - bytowych mieszkańców, podpisanie umowy na montaż instalacji nastąpi w późniejszym terminie, wówczas niezbędnym będzie okazanie się aktem własności nieruchomości, umowa winna zostać podpisana przez wszystkich właścicieli nieruchomości.

2) brak zaległości wobec Gminy Sulmierzyce z tytułu opłat za wodę, odpadów komunalnych, podatku od nieruchomości, środków transportu, rolnego i leśnego.

3) wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio ankieterom, bądź w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja br. w tut. Urzędzie Gminy w pokoju nr 21 lub 23.

4)ankiety można pobrać TUTAJ lub bezpośrednio u pracowników w pokojach nr 21 i 23.

Więcej: Ankieta - kolektory, foltowoitaika, piece

 • PDF
 • Drukuj
 • czwartek, 21 kwietnia 2016 09:45

INFORMACJA O ANKIETERACH NA TERENIE GMINY SULMIERZYCE

Informujemy, iż od 20 kwietnia 2016 r. zostali wysłani w teren następujący pracownicy Urzędu Gminy w Sulmierzycach w celu przeprowadzenia ankiety dotyczącej montażu kolektorów słonecznych, kotłów oraz paneli fotowoltaicznych:

 1. Ewa Koniowska

 2. Katarzyna Koszur

 3. Anna Kobus

Ankieterzy mają w widocznym miejscu identyfikatory z imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią Urzędu Gminy w Sulmierzycach. Ponadto, w celu zweryfikowania tożsamości posiadają upoważnienie Wójta Gminy Sulmierzyce z podanym numerem dowodu osobistego. Na żądanie właściciela nieruchomości muszą okazać upoważnienie oraz dowód osobisty.

 • PDF
 • Drukuj
 • środa, 20 kwietnia 2016 13:00

ZAPROSZENIE NA XX SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XX sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy - nr 9

Więcej: Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy

 • PDF
 • Drukuj
 • środa, 20 kwietnia 2016 12:42

KOMUNIKATY PIORIN

Urząd Gminy w Sulmierzycach podaje do wiadomości zainteresowanych rolników komunikaty Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa dotyczące (kliknij w interesujący Cię komunikat):

 • PDF
 • Drukuj
 • środa, 20 kwietnia 2016 12:30

KOMUNIKAT ŁÓDZKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W ŁODZI DOT. UPRAWY BULW ZIEMNIAKA

Łódzki  Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi przypomina:

Uprawa bulw ziemniaków w Polsce oraz przemieszczanie ich wewnątrz Unii Europejskiej może być prowadzona wyłącznie przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane do innych państw członkowskich UE, jeśli:

 • Wszystkie ziemniaki w miejscu produkcji, z którego pochodzą przemieszczane bulwy, zostały przebadane przez wojewódzkiego inspektora i uznane za wolne od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus -  Cms (bakterioza pierścieniowa ziemniaka).
 • Ziemniaki pochodzące z miejsc produkcji, w których wysadzone zostały jedynie sadzeniaki kwalifikowane lub ziemniaki badane na obecność bakterii Cms i uznane za wolne, będą mogły być wysyłane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej po przeprowadzeniu badań jedynie wysyłanych partii.
 • Do każdego opakowania bulw ziemniaków musi być dołączony numer wpisu do tego rejestru producenta i dystrybutora oraz numer powiatu, na terenie którego uprawiane były bulwy ziemniaków.

Więcej: Komunikat - ziemniaki

 • PDF
 • Drukuj
 • środa, 20 kwietnia 2016 11:20

KOMUNIKAT ARIMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina:
16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok

Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie trzeba wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć go w Biurze Powiatowym ARiMR. Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną.

Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany.

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok można pobrać także na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub wypełnić e-wniosek (kliknij tutaj).

Wcześniejsze złożenie wniosku pozwoli na szybką jego ocenę oraz da możliwość na poprawienie ewentualnych błędów w terminie umożliwiającym przyznanie płatności bezpośrednich. Jeśli okaże się, że złożony wniosek jest niekompletny, kierownik Biura Powiatowego ARiMR, niezwłocznie po jego otrzymaniu, informuje rolnika o stwierdzonych brakach oraz o skutkach ich nieusunięcia w terminie do 10 czerwca 2016 r.

W przypadku, gdy rolnik nie usunie braków do 10 czerwca 2016 r., wniosek o przyznanie płatności jest rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony.

Więcej: Komunikat ARiMR

 • PDF
 • Drukuj
 • piątek, 15 kwietnia 2016 14:23

JABŁKA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SULMIERZYCE

Informujemy, iż w związku z dużym zainteresowaniem jakim cieszyła się pierwsza akcja wydawania jabłek dla mieszkańców gminy Sulmierzyce, w czwartek 21 kwietnia odbędzie się ona ponownie.

Tak jak poprzednio po jabłka prosimy zgłaszać się od południa do świetlic wiejskich w Państwa miejscowościach. W Sulmierzycach, Kuźnicy oraz Dworszowicach Pakoszowych jabłka będą wydawane przy remizach OSP natomiast w Kodraniu przy placu zabaw.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, tel. (44) 684 60 56 wew. 102.

 • PDF
 • Drukuj
 • piątek, 15 kwietnia 2016 11:35

stop_pozarom_traw_-_ulotka_a5

 • PDF
 • Drukuj
 • piątek, 15 kwietnia 2016 11:26

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Urząd Gminy w Sulmierzycach podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych gminy Sulmierzyce zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, pod poniższym linkiem:

Wyniki otwartego konkursu ofert

 • PDF
 • Drukuj
 • piątek, 15 kwietnia 2016 08:03

INFORMACJA - ZAGROŻENIE DLA PSZCZÓŁ I INNYCH ZAPYLACZY

W związku z Komunikatem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, Oddział w Pajęcznie dotyczącego rozpoczynającym się sezonu wegetacyjnego oraz początkiem kwitnienia roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających informujemy, iż nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy.

Przypominamy, że jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, co w szczególności dotyczy owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Środki ochrony roślin należy tak dobierać, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznej ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu a w szczególności dotyczy to owadów zapylających.

Więcej: Informacja - zagrożenie dla pszczół i inncyh zapylaczy

Strona 1 z 73