Dzisiaj jest
Środa
1 kwietnia 2015
Imieniny obchodzą
Chryzant, Grażyna, Hugo, Hugon, Katarzyna, Teodora, Tolisław, Zbigniew, Zbyszko
Do końca roku zostało
275 dni

Urząd Gminy w Sulmierzycach

 • PDF
 • Drukuj
 • wtorek, 31 marca 2015 07:57

OSTRZEŻENIE METEO - SILNY WIATR

IMGiW ostrzega: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach od 90 km/h do 100 km/h, początkowo z południowego-zachodu, następnie z północnego-zachodu. Przewiduje sie, że najsilniejsze porywy wiatru wystąpią wieczorem 31.03 i w pierwszej części nocy 31.03/01.04 oraz około południa 01.04.2015.

 • PDF
 • Drukuj
 • poniedziałek, 30 marca 2015 13:46

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOTYCZĄCA MONTAŻU ZESTAWÓW KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W 2015 ROKU

Przypominamy o konieczności wnoszenia wpłaty wkładu własnego przed montażem instalacji kolektorów słonecznych

Montaż kolektorów słonecznych w dniach 30 marzec - 4 kwiecień 2015 r. odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

data

Adres

30.03.2015 (poniedziałek)

Dąbrowa 53

Dąbrowa 31

Sulmierzyce, ul. Zamolska 17

Sulmierzyce, ul. Strzelecka 14

Sulmierzyce, ul. Mickiewicza 4

Sulmierzyce, ul. Słoneczna 31

Dworszowice Pakoszowe 126

Dworszowice Pakoszowe 76

31.03.2015 (wtorek)

Bogumiłowice 49

Sulmierzyce, ul. Świerczewskiego 36

Dworszowice Pakoszowe 141

Dąbrowa 10 F

Bieliki 1

Sulmierzyce, ul. Wolska 30

Anielów 12

Chorzenice 96 A

01.04.2015 (środa)

Dworszowice Pakoszowe 136

Dąbrowa 42

Bieliki 16 A

Piekary 104

02.04.2015 (czwartek)

Kodrań 14

Bieliki 7

Ostrołęka 21

Sulmierzyce, ul. Krasickiego 24

Dąbrowa 9 B

03.04.2015 (piątek)

Bogumiłowice 52 • PDF
 • Drukuj
 • czwartek, 26 marca 2015 13:49

TURNIEJ OLDBOJÓW O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

W dniu 28.03.2015 r. w hali sportowej przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Sulmierzycach o godz. 10.00 rozpocznie się VI Turniej Oldbojów o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach. Oprócz zespołu Oldbojów z Sulmierzyc w systemie grupowo pucharowym rywalizować będą: Oldboj Szczerców, Oldboj Rusiec, Oldboj Buczek, Oldboj Gorzkowice, Oldboj Kiełczygłów oraz zespół Urzędu Gminy w Sulmierzycach. Szczegółowy harmonogram gier zostanie ustalony przed rozpoczęciem turnieju. Serdecznie zapraszamy.

 • PDF
 • Drukuj
 • czwartek, 26 marca 2015 09:37

PAMIĘTAJ O PRZYRODZIE - KUP SADZONKĘ

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, że można starać się o dofinansowanie zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych w 2015 roku.

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O UZYSKANIE DOFINANSOWANIA?

Uprawnionym do uzyskania dotacji są:
1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
   a) osoby fizyczne,
   b) wspólnoty mieszkaniowe,
   c) osoby prawne,
   d) przedsiębiorcy;
2) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych będącymi gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Wymienione podmioty muszą posiadać prawo własności do nieruchomości położonej w obrębie granic administracyjnych Gminy Sulmierzyce, na której będzie dokonane posadzenie sadzonek będących przedmiotem dotacji.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE? KROK PO KROKU

1. Podmiot składa wniosek o dofinansowanie akceptując tym samym Regulamin. We wniosku szacuje koszty zadania oraz określa termin dokonania nasadzeń. Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach – sekretariat  (pokój nr 31).
2. Weryfikacja wniosku przez Komisję Oceny Wniosków ds. dofinansowania sadzonek drzew i krzewów miododajnych.
3. Prawidłowo złożony wniosek lub Wezwanie do uzupełnienia w przypadku błędnie wypełnionego wniosku.
4. Podpisanie umowy o dofinansowanie Umowa określa całkowitą wartość zadania i maksymalną wartość dofinansowania - zgodnie ze złożonym wnioskiem.
5. Gmina przekazuje dotację i następuje realizacja zadania przez wnioskodawcę.
6. Po zakończeniu realizacji zadania należy złożyć sprawozdanie wraz z załącznikami i ewentualnie dokonać zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Więcej: Pamiętaj o przyrodzie - kup sadzonkę

 • PDF
 • Drukuj
 • środa, 25 marca 2015 12:08

INFORMACJA - ZMIANA MIEJSCA HANDLU ZWIERZĘTAMI

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, iż od dnia 28 marca 2015 r. handel zwierzętami tj. drób, króliki, trzoda chlewna zlokalizowany będzie w Sulmierzycach przy ul. Strażackiej (na terenie OSP Sulmierzyce). Handel odbywać się będzie w każdą sobotę od godz. 7:00 do 13:00 pod nadzorem lekarza weterynarii.

 • PDF
 • Drukuj
 • piątek, 20 marca 2015 15:05

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOTYCZĄCA MONTAŻU ZESTAWÓW KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W 2015 ROKU

Montaż kolektorów słonecznych w dniach 23 - 27 marzec 2015 r. odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:


data

Adres


23.03.2015 (poniedziałek)

Bogumiłowice 112


Nowa wieś 16


Ostrołęka 42


Sulmierzyce, ul. Krasickiego 86


Stanisławów 6


Piekary 86


Bieliki 31 A


Bieliki 31


Sulmierzyce, ul. Zamolska 7


24.03.2015 (wtorek)

Sulmierzyce, Plac Kościuszki 16


Dworszowice Pakoszowe 150 b


Dworszowice Pakoszowe 67


Wola Wydrzyna 64 m. 1


Bogumiłowice 108


Bogumiłowice 74


Stanisławów 23


Dąbrówka 22


Piekary 7


Dąbrówka 17


25.03.2015 (środa)

Sulmierzyce, ul. Świerczewskiego 2


Sulmierzyce, ul. Południowa 39


Sulmierzyce, ul. Ogrodowa 7


Dworszowice Pakoszowe 81 C


Bieliki 36


Piekary 26


Piekary 76


Sulmierzyce, ul. Zamolska 10


26.03.2015 (czwartek)

Sulmierzyce, ul. Świerczewskiego 52


Dworszowice Pakoszowe 2


Dworszowice pakoszowe 32


Sulmierzyce, ul. Południowa 39


Sulmierzyce, ul. Strzelecka 4


Sulmierzyce, ul. Wolska 27 J


Ostrołęka 19


Sulmierzyce, ul. Strzelecka 6


27.03.2015 (piątek)

Sulmierzyce, ul. Łąkowa 4

Stanisławów 428.03.2015 (sobota)

Sulmierzyce, ul. Krasickiego 27

 • PDF
 • Drukuj
 • piątek, 20 marca 2015 13:32

DYŻUR PRACOWNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W URZĘDZIE GMINY

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W PAJĘCZNIE

dot. rozliczenia rocznego za 2014 rok przez podatników osiągających przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Uprzejmie Państwa informuję, iż:

1. Podatnicy opodatkowani w 2014 roku podatkiem dochodowym od osób fizycznych tj. osoby osiągające dochody ze stosunku pracy, emerytur/rent krajowych, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy akwizycyjnej, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i innych oraz osoby osiągające dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązani są do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

2. Płatnicy, tj. pracodawcy oraz inne organy, są obowiązani przekazać podatnikowi informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy lub roczne obliczenie podatku za 2014 rok (PIT-11, PIT-8C, PIT-40, PIT-R) w terminie do dnia 2 marca 2015 r.

3. Druki zeznań podatkowych można pobierać oraz składać:

a. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pajęcznie przy ul.1 Maja 9 w godzinach pracy tut. Urzędu tj. wt. 7:00–18:00, pon., śr., czw., pt. 7:00–15:00 (Sala Obsługi Klienta),

b. Urzędzie Gminy w Sulmierzycach – 26 marca 2014 r. w godzinach 8:00 – 11:00

We wskazanych terminie w siedzibie Urzędu Gminy w Sulmierzycach będzie pełnić dyżur pracownik Urzędu Skarbowego w Pajęcznie (będzie również możliwość złożenia zeznania drogą elektroniczną).

Więcej: Komunikat Naczelnika US w Pajęcznie

 • PDF
 • Drukuj
 • piątek, 20 marca 2015 11:12

OBOWIĄZEK WŁAŚCICIELA PSA

Z  uwagi na zbliżający się okres wiosenny oraz gromadzenie się psów w watahy ponownie przypomina się mieszkańcom gminy, iż zabronione jest wypuszczanie psów luzem z posesji bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna psa.

Zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie zwierząt, za naruszanie tych przepisów grozi kara aresztu lub grzywny. W razie popełnienia w/w wykroczenia, można orzec nawiązkę w wysokości do 1.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkół, prosimy o bezwzględne przestrzeganie obowiązków i zaleceń, aby nie narażać się na dotkliwe i niepotrzebne koszty oraz odpowiedzialność karną.

 • PDF
 • Drukuj
 • czwartek, 19 marca 2015 09:09

ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY

Zapraszamy na wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy w Sulmierzycach w dniu:

27 marca 2015 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy - nr 9

Więcej: Zaproszenie na współne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy

 • PDF
 • Drukuj
 • czwartek, 19 marca 2015 09:02

ZAPROSZENIE NA VII SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na VII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

30 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy - nr 9

Więcej: Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy

 • PDF
 • Drukuj
 • wtorek, 17 marca 2015 15:31

PRZERWA W DOSTAWIE WODY W BIELIKACH

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, iż ze względu na montaż zasuwy wodociągowej nastąpi wyłączenie wody w dniu 19.03.2015 r. (czwartek) w godz. 10:00-12:00 w miejscowości Bieliki.

Za utrudnienia przepraszamy.


Strona 1 z 56