Dzisiaj jest
Wtorek
2 września 2014
Imieniny obchodzą
Absalon, Bohdan, Czesław, Czech, Czechasz, Czechoń, Dersław, Dionizy, Eliza, Henryk, Julian, Stefan, Tobiasz, Wilhelm, Witomysł
Do końca roku zostało
121 dni

Urząd Gminy w Sulmierzycach

 • PDF
 • Drukuj
 • poniedziałek, 01 września 2014 11:46

STYPENDIUM SZKOLNE 2014/2015

Uczniowie z terenu gminy Sulmierzyce w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogą ubiegać się, wzorem lat ubiegłych, o stypendia szkolne przyznawane przez Wójta Gminy Sulmierzyce. Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września. O stypendium mogą ubiegać się rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zamieszkujących na terenie gminy Sulmierzyce oraz:

 • znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna
 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych
 • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • wychowanek publicznego lub niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży również upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji nauki.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż 456 zł (wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

Więcej: Stypendium szkolne 2014/2015

 • PDF
 • Drukuj
 • piątek, 29 sierpnia 2014 14:35

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, iż w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Wybory Samorządowe 2014" są publikowane aktualne informacje, zarządzenia i obwieszczenia związane z Wyborami Samorządowymi zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. Zakładka dostępna jest po kliknięciu na baner w menu z prawej strony lub pod następującym linkiem: http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=1&cid=180

Rozporządzeniem z dnia 20 sierpnia 2014 roku, Prezes Rady Ministrów wyznaczył na dzień 16 listopada 2014 r. datę wyborów samorządowych, zgodnie z brzmieniem art. 371 Kodeksu wyborczego.

W wyborach tych wyłonione zostaną składy rad gmin siódmej kadencji oraz rad powiatów i sejmików województw piątej kadencji.  Czwarty  raz  w  sposób  bezpośredni  wybierać będziemy też wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Terminy czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do niniejszego Rozporządzenia.

Mieszkańcy Gminy Sulmierzyce wybierać będą Wójta Gminy Sulmierzyce, 15 radnych do Rady Gminy w Sulmierzycach (po raz pierwszy w okręgach  jednomandatowych), radnych do Rady Powiatu Pajęczańskiego oraz radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Głosowanie odbywać się będzie w godzinach od 7:00 do 21:00 w 5 obwodowych komisjach wyborczych. Zmianie uległa siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Chorzenicach z budynku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej na Świetlicę Wiejską w Chorzenicach zgodnie z Uchwałą Nr XLV/364/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Gminy Sulmierzyce na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Więcej: Wybory Samorządowe 2014

 • PDF
 • Drukuj
 • piątek, 29 sierpnia 2014 12:04

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W CHORZENICACH

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, iż w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3509E w Chorzenicach została zmieniona organizacja ruchu. Został wyznaczony objazd przez Antoniówkę i Łuszczanowice. Drogi na omawianym objeździe posiadają jezdnie bitumiczne oraz są dostosowane do ruchu samochodów ciężkich. Klasa dróg to drogi powiatowe na terenie powiatu bełchatowskiego, należące do Gminy Kleszczów. W miejscach rozjazdów tam gdzie to konieczne wskazano kierunek rozjazdu, dodatkowo znajdują się istniejące znaki prowadzące. Drogi po których prowadzony jest ruch: DP 1500 E, DP 1900E, DP 1921E. Poniżej publikujemy mapę z wyznaczonym objazdem:

mapa - objazd Chorzenice (jpg)

mapa - objazd Chorzenice (pdf)

Planowany termin zakończenia robót to 1 października br.

Przepraszamy za utrudnienia.

 • PDF
 • Drukuj
 • czwartek, 14 sierpnia 2014 14:46

festyn_piekary

 • PDF
 • Drukuj
 • czwartek, 14 sierpnia 2014 13:44

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

W związku z pojawieniem się na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń Wojewoda Łódzki zgodnie z zaleceniami Głównego Lekarza Weterynarii zwraca uwagę na odpowiedzialne i rozsądne podejście do tego poważnego zagrożenia.

Afrykański pomór świń to groźna, wysoce zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych oraz dzików. Choroba ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń będzie skutkować dalszymi stratami ekonomicznymi w hodowli, spowodowanymi upadkami świń, kosztami likwidacji ognisk choroby oraz w przemyśle mięsnym.

Informacje dla hodowców trzody chlewnej w sprawie  pomoru świń oraz informacje dla grupy osób przekraczających granice kraju oraz wszystkich mieszkańców naszego województwa, bieżące komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii można także znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie: www.wetgiw.gov.pl. Dodatkowo Główny Lekarz Weterynarii uruchomił telefon informacyjny w tej sprawie - 22 6231065. Osoby zainteresowane tematem mogą dzwonić pod wskazany numer telefonu celem uzyskania niezbędnych informacji w sprawie.

Więcej: Afrykański pomór świń

 • PDF
 • Drukuj
 • czwartek, 14 sierpnia 2014 13:31

BADANIE PH GLEB

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Łodzi informuje, że trwają prace nad wyznaczeniem obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) w Polsce. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze do wykonania badań pH gleb, które posłużą jako jedno z kryteriów do ustalenia powierzchni objętych specjalną formą płatności w latach 2014-2020.

Z danych ARiMR wynika, że tylko w 2013 roku z dopłat ONW skorzystało w Polsce ponad 750 tys. rolników na łączną kwotę blisko 1,37 mld zł. Mając nadzieję na utrzymanie tak znaczącego poziomu wsparcia dla rolnictwa w warunkach gospodarowania na obszarach z ograniczeniami naturalnymi Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Łodzi informuje, że na terenie gminy w miesiącach lipiec 2014 - maj 2015 będą prowadzone prace monitoringowe, w celu dostarczenia (całkowicie anonimowych) danych do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczy ONW.

Badania są bezpłatne, a ich wyniki mogą przynieść znaczące korzyści rolnikom w perspektywie lat 2014-2020. Dodatkowe informacje dotyczące prac monitoringowych można uzyskać w siedzibie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi z/s ul. Zbocze 16 a, 92-003 Łódź, tel: (042) 679-30-01, www.schr.gov.pl, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • PDF
 • Drukuj
 • środa, 13 sierpnia 2014 11:25

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADANIA PN. "OPRACOWANIE PROGRAMU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY SULMIERZYCE ORAZ INWENTARYZACJI TYCH WYROBÓW"

Wójt Gminy Sulmierzyce informuje, że Gmina Sulmierzyce realizuje zadanie pn. Opracowanie  Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce oraz inwentaryzacji tych wyrobów.

Na dzień 31 lipca 2014 roku został opracowany projekt Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce oraz została zakończona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce została  przeprowadzona w systemie spisu z natury. Na podstawie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, przekazanych przez mieszkańców oraz danych uzyskanych przez ankietera określono ilość oraz miejsca występowania tych wyrobów.

Na terenie gminy zinwentaryzowano 1840 obiektów, na których znajdują się wyroby zawierające azbest w tym:

 • 1783 obiekty w gospodarstwach indywidualnych na ogólną liczbę 257 751 m2 wyrobów zawierających azbest
 • 18 obiektów będących własnością lub we władaniu Gminy Sulmierzyce na ogólną liczbę 2 191,53 m2 wyrobów zawierających azbest
 • 39 obiektów należących do firm i przedsiębiorstw na ogólna liczbę 27 612,93 m2 wyrobów zawierających azbest.

Więcej: Opracowanie Programu usuwania u unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

 • PDF
 • Drukuj
 • środa, 13 sierpnia 2014 10:43

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

Urząd Gminy informuje, iż w dniu 20 sierpnia (środa) w Ośrodku Zdrowia przy ul. Słonecznej 6 w Sulmierzycach w godzinach od 13:00 do 15:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla mieszkańców naszej gminy.

Zapisy telefoniczne pod numerem tel. (44) 684 60 36.

Koszt badania komputerowego ostrości wzroku to 5 zł, natomiast pomiar ciśnienia śródgałkowego kosztuje dodatkowe 10 zł.

Podczas badania będzie możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych (powyżej 16-go roku życia).

Serdecznie zapraszamy.

 • PDF
 • Drukuj
 • wtorek, 12 sierpnia 2014 13:13

poznaj_swoj_aparat

 • PDF
 • Drukuj
 • wtorek, 12 sierpnia 2014 11:43

WYPRAWKA SZKOLNA 2014

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, że wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów szkół funkcjonujących na terenie gminy Sulmierzyce  należy składać  do dnia  9 września 2014  r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z  2014 poz. 2014) programem będą objęci m. in. uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w:

 • klasach II, III i VI szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto.
 • Bez względu na dochód o dofinansowanie może ubiegać się każdy uczeń: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Więcej: Wyprawka szkolna 2014

 • PDF
 • Drukuj
 • wtorek, 12 sierpnia 2014 11:16

STYPENDIA MOTYWACYJNE WÓJTA GMINY ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 - FOTORELACJA

Stypendia Motywacyjne Wójta Gminy za rok szkolny 2013/2014 zostały rozdane na zakończeniu roku szkolnego we wszystkich szkołach w gminie Sulmierzyce. Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/228/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Motywacyjnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Sulmierzyce aby otrzymać Stypendium uczeń musi mieć co najmniej dobrą ocenę zachowania oraz średnią ocen z całego roku szkolnego 4,51 lub promować gminę Sulmierzyce poprzez uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach konkursach, turniejach, zawodach sportowych bądź artystycznych.

Za rok szkolny 2013/2014 zostało wyróżnionych 78 uczniów z terenu naszej gminy, w tym:

- 10 uczniów Szkoły Podstawowej w Bogumiłowicach,

- 9 uczniów Szkoły Podstawowej w Dworszowicach Pakoszowych,

- 17 uczniów Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach,

- 42 uczniów Gimnazjum w Sulmierzycach.

Więcej: Stypendia Motywacyjne Wójta Gminy za rok szkolny 2013/2014

Strona 1 z 45