Dzisiaj jest
Wtorek
24 maja 2016
Imieniny obchodzą
Cieszysława, Estera, Jan, Joanna, Maria, Mokij, Wincenty, Zuzanna, Zula
Do końca roku zostało
222 dni

Urząd Gminy w Sulmierzycach

 • PDF
 • Drukuj
 • wtorek, 24 maja 2016 14:10

ZAPROSZENIE NA XXII SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

30 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy - nr 9

Więcej: Zaproszenie na XXII Sesję Rady Gminy

 • PDF
 • Drukuj
 • wtorek, 24 maja 2016 09:51

DOPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH W GMINIE SULMIERZYCE - FOTORELACJA

Lokalna społeczność na terenie gminy Sulmierzyce coraz chętniej spędza wolny czas w swoim gronie. Zawiązują się stowarzyszenia, które otrzymują wsparcie gminy Sulmierzyce. W poprzednich latach świetlice zostały  wyposażone w sprzęt multimedialny czy stoły do tenisa stołowego. W ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sulmierzyce” siedem świetlic zostało wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu.

Świetlice cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych mieszkańców gminy. Specjalnie dla nich zostały zakupione stoliki, krzesełka, materiały plastyczne, materace, siedziska itp. Łączenie dla sześciu świetlic zakupiono ww. sprzęt i materiały za kwotę 19587,70 zł. Maluchy mają zapewnioną opiekę pięć razy w tygodniu od godz. 16:00 do 20:00. Starsze dzieci i młodzież mogą w tym czasie grać w ping-ponga czy korzystać z komputerów.

Więcej: Doposażenie świetlic wiejskich

 • PDF
 • Drukuj
 • piątek, 20 maja 2016 09:02

ZAJĘCIA TANECZNO-RUCHOWE

Informujemy, iż w związku z przypadającym w czwartek 26 maja świętem Bożego Ciała zajęcia taneczno-ruchowe (zumba) dla dorosłych zostały przeniesione na najbliższy poniedziałek na godz. 18:30.

Serdecznie zapraszamy.

 • PDF
 • Drukuj
 • poniedziałek, 09 maja 2016 11:01

Plakat_MPI_Sulmierzyce_maj_2016

W imieniu zespołu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu zapraszamy na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Konsultacje odbędą się 11 maja br. w godzinach 9:00-11:30 Urząd Gminy Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1, sala konferencyjna 18, I piętro.

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.:

 • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
 • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
 • wstępne założenia wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • konsultacje na etapie przygotowania projektu,
 • konsultacje na etapie realizacji projektu

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy (doc)

 • PDF
 • Drukuj
 • poniedziałek, 09 maja 2016 10:52

WYDŁUŻENIE OKRESU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE

Komisja Europejska podjęła decyzję o wydłużeniu do 15 czerwca 2016 roku okresu składania wniosków o tegoroczne płatności bezpośrednie. Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 11 lipca 2016 roku, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1 proc.

Jest to decyzja, o którą Polska, minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel zabiegał, decyzja w interesie polskich rolników. Będą oni mieli więcej czasu na dokładne wypełnienie wniosków o dopłaty.

Podobna decyzja została podjęta w ubiegłym roku. Wówczas doprowadziło to do zmniejszenia odsetka wniosków, które objęte były sankcjami z powodu złożenia po terminie, jak też pozostawionych bez rozpatrzenia z powodu złożenia po upływie ostatecznego terminu. Mniej było również błędów we wnioskach.

Jednocześnie ARiMR zachęca rolników, by nie czekali ze składaniem wniosków do ostatniej chwili. Pozwoli to na szybszą weryfikację dokumentów, da rolnikom czas na poprawę ewentualnych błędów i uzyskanie płatności w pełnej kwocie.

 • PDF
 • Drukuj
 • poniedziałek, 09 maja 2016 10:45

I ZAWODY WĘDKARSKIE Z CYKLU GRAND PRIX 2016 - FOTORELACJA

W niedzielę 1 maja odbyły się I zawody wędkarskie z cyklu GRAND PRIX 2016 o Puchar Wójta Gminy Sulmierzyce. Najlepszym okazał się Piotr Rabęda, który złowił ryby o łącznej wadze 6,240 kg. Na drugim miejscu uplasował się  Krzysztof Krauze z wynikiem 5,080 kg. Na najniższym stopniu podium stanął Przemysław Komór z wynikiem 2,120 kg. IV miejsce zajął Włodzimierz Kumor – 2,110 kg. V miejsce przypadło Radosławowi Pieprzyk z wynikiem 1,970 kg. Największa ryba o długości 47 cm została złowiona przez Krzysztofa Krauze.

Więcej: I zawody wędkarskie z cyklu Grand Prix 2016

 • PDF
 • Drukuj
 • czwartek, 05 maja 2016 11:42

KONSULTACJE SPOŁECZNE "REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SULMIERZYCE"

Informujemy, iż w dniu 19 maja 2016 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce". Projekt dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej - kliknij TUTAJ.

 • PDF
 • Drukuj
 • czwartek, 28 kwietnia 2016 13:13

WYPŁATA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, iż w dniach 28 i 29 kwietnia 2016 r. w kasie Banku Spółdzielczego w Sulmierzycach odbędzie się wypłata gotówkowa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej. W związku z powyższym osoby, które składając wniosek wybrały zwrot w gotówce proszone są o odebranie przyznanej kwoty w wyznaczonym terminie.

Wypłaty na konta bankowe będą realizowane w dniu 28 kwietnia.

 • PDF
 • Drukuj
 • środa, 27 kwietnia 2016 13:30

WYKORZYSTANIE ENERGII EKOLOGICZNEJ - ANKIETY

Ankieterki, które zostały wysłane w teren gminy Sulmierzyce zbierają informacje od mieszkańców zainteresowanych udziałem w planowanym projekcie z zakresu energii (OZE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Gmina będzie miała możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów montażu:

 • kolektorów słonecznych na budynkach indywidualnych osób fizycznych,
 • pieców opalanych ekologicznymi paliwami (olejem, gazem, pelletem).

Warunki uczestnictwa:

 • złożenie w wyznaczonym terminie wypełnionej ankiety. Osoby, które we wcześniejszym okresie wypełniały ankietę, dotyczącą kolektorów słonecznych nie muszą wypełniać jej ponownie, proszone są tylko o potwierdzenie czy nadal są zainteresowane montażem instalacji;
 • w naborze mogą uczestniczyć:

1) osoby fizyczne, będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, gdzie ciepłą wodę wykorzystuje się wyłącznie do celów socjalno - bytowych mieszkańców, podpisanie umowy na montaż instalacji nastąpi w późniejszym terminie, wówczas niezbędnym będzie okazanie się aktem własności nieruchomości, umowa winna zostać podpisana przez wszystkich właścicieli nieruchomości.

2) brak zaległości wobec Gminy Sulmierzyce z tytułu opłat za wodę, odpadów komunalnych, podatku od nieruchomości, środków transportu, rolnego i leśnego.

3) wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio ankieterom, bądź w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja br. w tut. Urzędzie Gminy w pokoju nr 21 lub 23.

4)ankiety można pobrać TUTAJ lub bezpośrednio u pracowników w pokojach nr 21 i 23.

Więcej: Ankieta - kolektory, foltowoitaika, piece

 • PDF
 • Drukuj
 • czwartek, 21 kwietnia 2016 09:45

INFORMACJA O ANKIETERACH NA TERENIE GMINY SULMIERZYCE

Informujemy, iż od 20 kwietnia 2016 r. zostali wysłani w teren następujący pracownicy Urzędu Gminy w Sulmierzycach w celu przeprowadzenia ankiety dotyczącej montażu kolektorów słonecznych, kotłów oraz paneli fotowoltaicznych:

 1. Ewa Koniowska

 2. Katarzyna Koszur

 3. Anna Kobus

Ankieterzy mają w widocznym miejscu identyfikatory z imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią Urzędu Gminy w Sulmierzycach. Ponadto, w celu zweryfikowania tożsamości posiadają upoważnienie Wójta Gminy Sulmierzyce z podanym numerem dowodu osobistego. Na żądanie właściciela nieruchomości muszą okazać upoważnienie oraz dowód osobisty.

Strona 1 z 74